W jaki sposób może być przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa

Jakimi sposobami może być wykonana wycena przedsiębiorstwa
Podczas funkcjonowania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, gdy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział albo wzięcie jakiegoś kredytu w banku. Umożliwi to wszystkim stronom zorientować się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, i na tej podstawie podjąć biznesowe decyzje. Zależnie od potrzeb wycena firm przeprowadzona być może na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy zgromadzonych aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Lecz nie w każdej sytuacji ta metoda się sprawdzi, dlatego też można też użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy podejściu dochodowym ogólna wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.