Idipsum: rzetelne wnioski o dotacje z Unii Europejskiej
Idipsum to zespół pracowników, opracowujących rzetelne wnioski o dofinansowania unijne. Zleceniodawcy to osoby z całego kraju. Duże doświadczenie pracowników powoduje, iż nie trzeba bać się, że coś z spraw formalnych zostanie nie ujęte albo zrobione źle. Dana firma ma niemałe doświadczenie także w usługach konsultingowych. Z tego powodu zleceniodawca może liczyć na pomoc także po uzyskaniu środków. Może dodatkowo spodziewać się cennych porad, powiązanych z wydatkowaniem środków z Unii Europejskiej. W czasie gdy będą miały miejsce audyty, zarządzone przez organy z zewnątrz, można spodziewać się, że eksperci zapewnią adekwatne zaplecze pod względem doradczym. Usługi konsultingowe, a także powiązane z usługą jaką jest rozliczanie projektów unijnych wykonywane są w czasie rozmów w siedzibie klienta albo siedzibie Idipsum, jak i online. Postać współpracy jest dowolna. Jeśli przedsiębiorca po raz pierwszy skorzysta z takiego wsparcia i niekoniecznie zorientowany jest, czy postępuje odpowiednio, to eksperci udzielą podpowiedzi, jak powinien się rozliczyć. W efekcie można oczekiwać, że wszystko zostanie wykonane wzorcowo. Pomoc przy rozliczeniu jest wyjątkowo znacząca wówczas, kied pojawiają się koszty niekwalifikowane do projektu i zleceniodawca nie będzie wiedział, jak je opisać. Klienci rozliczają się z Idipsum wyłącznie wówczas, gdy sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie. Każde zlecenie jest potraktowane w sposób indywidualny.

+Reklama+

Comments are closed.